mondriaan
van realisme naar abstractie
Laatste reacties

   

   

   

  Mondriaan tekende en schilderde deze bomen in de jaren 1908 en 1912.

  In de jaren 1911/1912 ging hij over op het vereenvoudigen van de voorstelling. Het is het begin van een vorm van abstraktie waarin Mondriaan zou uitkomen op zijn karakteristieke schilderijen met horizontale en vertikale lijnen en enkele kleurvlakken.

   

  Onderzoek

  In het onderzoek naar vormkwaliteiten in de beeldende kunst is een verband gelegd tussen vormkrachten, werkzaam tijdens de prenatale ontwikkeling van een mens, en vorm- en kleurkwaliteiten in het werk van beeldende kunstenaars.

  Deze vormkrachten hebben een verband met planeet-aspekten tijdens de prenatale ontwikkeling. De kwaliteiten van de vormkrachten/planeet-aspekten tijdens de prenatale ontwikkeling laten zich zien in de daaropvolgende levensloop.

  De vormkrachten/planeet-aspekten tijdens de prenatale ontwikkeling van kunstenaars laten zich zien in de beeldende kwaliteiten van hun werk, in vorm, in kleur, in stijl, in materiaal en techniek. Deze objectieve beeldelementen zien we bij verschillende kunstenaars steeds opnieuw voorkomen, aangegeven door dezelfde vormkrachten/planeetaspekten.

  De tijd van een prenatale ontwikkeling van 275 dagen staat gelijk met 10 maanomlopen, dat correspondeert met 10 x 7 jaar = 70 jaar in de levensloop van een mens.

  Dit verband tussen 'kunstenaar en zijn kunst' is onder woorden gebracht door Leonardo da Vinci, en door kunstenaars als Picasso, Johannes Itten, e.a.


  Vormkrachten in het werk van Mondriaan

  In onderstaand overzicht staan alle vormkrachten/planeetaspecten tijdens de prenatale ontwikkeling van Mondriaan. 

  In de eerste helft van zijn leven, tot 40 jaar, schilderde Mondriaan realistisch, expressionistisch, en symbolistisch. Onderwerpen werden afgebeeld, en thema's verbeeld.

  Vanaf zijn 41 jaar ging Mondriaan zijn onderwerpen vereenvoudigen. De schilderijen werden volledig abstract. In deze schilderijen is geen enkele verwijzing meer naar de werkelijkheid of naar een thema. De beeldende middelen, als vorm en kleur en kompositie, werden zelfstandig toegepast. Mondriaan noemde het "Nieuwe Beelding". 

  Deze vorm van abstractie wordt in de prenatale ontwikkleing aangegeven door de vormkrachten van de planeetaspecten met Saturnus.

   

   

  Saturnus en abstraktie

  Het abstrakte werk van Mondriaan kunnen we toeschrijven aan de kwaliteiten van de planeet Saturnus. Als Mondriaan overgaat naar zijn abstrakte manier van werken in 1912/1914 dan heeft Mondriaan een eerste planeetaspekt met Saturnus in zijn prenatale ontwikkeling. Tot 1940 zijn er planeetaspekten met Saturnus. Daarna neemt deze vormkracht af en komt Mondriaan tot zijn Boogie Woogie schilderijen.

  De planeet Saturnus komt voor bij die kunstenaars die abstrakt zijn gaan werken, als Kandinsky, Malewitch, Picasso, Fernhout, e.a.

   

  Mondriaan in het onderzoek 

  Mondriaan gaan we op deze website uitgebreid beschrijven in

   - korte samenvattingen van leven en werk,

   - toegelicht vanuit het onderzoek, waarin vormkrachten en planeetkwaliteiten worden beschreven

   - zichtbaar gemaakt met de schilderijen van Mondriaan

   

   - Mondriaan's jeugd en opleiding

   - het vroege werk van Mondriaan

   - 1907, tijd van experiment 

   - 1912, Parijs, kubisme

   - 1914, eerst vorm van abstractie

   - 1917, De Stijl

   - 1919, Parijs, bloeiperiode

   - 1924, breuk met Theo van Doesburg

   - 1934, ontmoeting met Harry Holtzman

   - 1940, New York, tijd van verandering

   

   

   

                   

   

  In deze beeldsamenvatting zien we de overgangen van realisme naar enkele stijlexperimenten, om daarna over te gaan op een eerste vorm van abstraktie, waarna in de jaren vanaf 1920/1921 de karakteristieke schilderijen ontstaan met de horizontale en vertikale lijnen.

  In de onderste rij zien we de overgang naar de Boogie Woogie schilderijen.
  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl